25julEr zijn alarmerende berichten dat er een stijgende trend is in zowel kinderen als volwassenen met een slecht gebit en gaatjes. Volgens het instituut is het tijd voor een ingrijpende verandering.

Het Ivoren Kruis, een vooraanstaand kennisinstituut voor mondgezondheid, slaat alarm over de toenemende tandheelkundige problemen in Nederland. Er zijn alarmerende berichten dat er een stijgende trend is in zowel kinderen als volwassenen met een slecht gebit en gaatjes. Volgens het instituut is het tijd voor een ingrijpende verandering.

In de afgelopen jaren heeft het gevallen kabinet weinig initiatief getoond om de groeiende problemen in de mondzorg aan te pakken. Deze problemen dreigen door de Tweede Kamer als controversieel te worden bestempeld, wat tot gevolg kan hebben dat er weer een jaar verloren gaat zonder dat er passende maatregelen worden genomen.

Het Ivoren Kruis maakt zich sterk voor verandering en roept politieke partijen op om actie te ondernemen. Ze pleiten voor een innovatief en gezondheidsbevorderend mondzorgstelsel en roepen politieke partijen op om dergelijke voorstellen op te nemen in hun verkiezingsprogramma’s.

Als onderdeel van deze inspanning heeft het Ivoren Kruis een notitie met de titel “De mondzorg nader beschouwd” aan alle politieke partijen gestuurd. Deze notitie schetst een route naar een toekomst waarin iedereen toegang heeft tot een gezond en gaaf gebit.

Het Ivoren Kruis benadrukt de urgentie van deze kwestie en roept de politiek op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Er is geen tijd te verliezen. Gezonde mondzorg moet een prioriteit zijn voor ons allemaal.

Samenvatting van de mondzorg nader beschouwd

Het Ivoren Kruis, de wetenschappelijke vereniging binnen de mondzorg die zich richt op preventie van mondziekten, waarschuwt voor een toename van mondgezondheidsproblemen in Nederland, met name bij kinderen en volwassenen. Ze identificeren verscheidene oorzaken, zoals de onbereikbaarheid van goede mondzorg voor mensen met lagere inkomens, een tekort aan mondzorgprofessionals en een focus op behandeling in plaats van preventie. De vereniging roept politieke partijen op om in hun verkiezingsprogramma’s rekening te houden met deze kwesties en de mondgezondheid te verbeteren.

Een verslechtering van de mondgezondheid bij kinderen is waargenomen, met twee op de drie jongeren die gaatjes hebben. De toegang tot mondzorg is niet langer vanzelfsprekend, vooral voor de minderbedeelden. Bovendien is er een groot tekort aan tandartsen omdat eerdere regeringen adviezen om de opleidingscapaciteit te verhogen hebben genegeerd. Dit probleem is bijzonder ernstig voor thuiswonende kwetsbare ouderen.

Het Ivoren Kruis dringt ook aan op veranderingen in de bedrijfsmodellen van mondzorg, met een focus op preventie in plaats van op behandelingen. Ze bekritiseren ook de marktwerking binnen de mondzorg, die tot onnodige behandelingen en kostenverhogingen kan leiden.

Preventie van mondziekten, vooral bij kinderen, wordt gezien als een noodzakelijk en dringend aandachtspunt. Het Ivoren Kruis roept op tot een grotere verantwoordelijkheid binnen de gezondheidszorg voor de collectieve preventie van mondziekten.

Lees hier de volledige notitie van het Ivoren Kruis: De mondzorg nader beschouwd.

De Delftse Tandartspraktijk heet je graag welkom in onze modern ingerichte praktijk in hartje Delft. Een ontspannen en gemoedelijke praktijk waar persoonlijke benadering centraal staat.

© 2023 All rights reserved.

Scroll to top