List of services

Tarieven behandelingen

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2018. Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2022.

Dit zijn alle tarieven per categorie

CodePrestatiesTarief
C001Consult ten behoeve van een intake€46,91
C002Consult voor een periodieke controle€23,45
C003Consult, niet zijnde periodieke controle€23,45
C010Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion€111,10
C011Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan€111,10
C013 *Studiemodellen€30,86
C014Pocketregistratie€37,03
C015Parodontiumregistratie€74,07
C020Mondzorg aan huis€18,52
C021Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren)€25,92
CodePrestatiesTarief
X10Maken en beoordelen kleine röntgenfoto€17,28
X11Beoordelen kleine röntgenfoto€12,96
X21Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto€74,07
X22Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak€74,07
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto€27,16
X24Maken en beoordelen schedelfoto€33,33
X34Beoordelen schedelfoto€24,69
X25Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto€209,86
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€61,72
CodePrestatiesTarief
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten€13,84
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten€13,84
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten€13,84
M05Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit€27,78
M32 */**Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek€18,52
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament€6,17
M40Fluoridebehandeling€15,43
M61*Mondbeschermer€27,78
M80*Behandeling van witte vlekken, eerste element€53,70
M81*Behandeling van witte vlekken, volgend element€29,63
CodePrestatiesTarief
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving€15,43
A15Oppervlakte verdoving€8,02
A20Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie€kostprijs
A30Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie€49,38
CodePrestatiesTarief
B10Introductie roesje (lachgassedatie)€30,86
B11Toediening roesje (lachgassedatie)€30,86
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)€38,04
CodePrestatiesTarief
V71Eénvlaksvulling amalgaam€25,92
V72Tweevlaksvulling amalgaam€41,35
V73Drievlaksvulling amalgaam€53,70
V74Meervlaksvulling amalgaam€75,30
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€38,27
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€53,70
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€66,04
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer€87,65
V91Eénvlaksvulling composiet€49,38
V92Tweevlaksvulling composiet€64,81
V93Drievlaksvulling composiet€77,15
V94Meervlaksvulling composiet€98,76
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)€74,07
V30Fissuurlak eerste element (sealen)€27,78
V35Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)€15,43
V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen€6,17
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje€12,34
V70*Parapulpaire stift€12,34
V80*Wortelkanaalstift€21,60
V85*Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element€9,26
CodePrestatiesTarief
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult€43,21
E03Consult na tandheelkundig ongeval€33,95
E60*Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel€49,38
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten€49,71
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal€111,10
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen€160,48
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen€209,86
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen€259,24
E85Elektronische lengtebepaling€15,43
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting€18,52
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement€49,38
E51Verwijderen van kroon of brug€37,03
E52Moeilijke wortelkanaalopening€30,86
E53Verwijderen van wortelstift€43,21
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal€30,86
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal€30,86
E56*Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel€43,21
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie€30,86
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting€86,41
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting€55,55
E63*Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal€46,29
E64Afsluiting van open wortelpunt€49,38
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal€61,72
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal€30,86
E90Inwendig bleken, eerste zitting€49,38
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting€18,52
E97*Uitwendig bleken per kaak€77,15
E40Directe pulpa-overkapping€30,86
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval€12,34
E43*Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval€24,69
E44Verwijderen spalk, per element€6,17
E45Aanbrengen rubberdam€12,34
E31Snij-/ hoektand€123,45
E32Premolaar€172,83
E33Molaar€222,20
E34*Aanbrengen retrograde vulling€24,69
E36*Het trekken van een element met re-implantatie€86,41
E37Kijkoperatie€74,07
E88Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen€61,72
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling€83,33
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling€61,72
CodePrestatiesTarief
R08*Eénvlaks composiet inlay€74,07
R09*Tweevlaks composiet inlay€141,96
R10*Drievlaks composiet inlay€185,17
R11*Eénvlaksinlay€111,10
R12*Tweevlaksinlay€172,83
R13*Drievlaksinlay€246,89
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties€30,86
R24*Kroon op natuurlijk element€271,58
R34*Kroon op implantaat€246,89
R29*Confectiekroon€55,55
R31Opbouw plastisch materiaal€61,72
R32*Gegoten opbouw, indirecte methode€61,72
R33*Gegoten opbouw, directe methode€123,45
R40*Eerste brugtussendeel€185,17
R45*Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€92,59
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen€154,31
R50*Metalen fixatiekap met afdruk€30,86
R55*Gipsslot met extra afdruk€30,86
R60*Plakbrug zonder preparatie€123,45
R61*Plakbrug met preparatie€185,17
R65Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€43,21
R66Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee€24,69
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker€67,90
R71*Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond€67,90
R74*Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties€24,69
R75*Opnieuw vastzetten plakbrug€61,72
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon€30,86
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element€30,86
R91*Wortelkap met stift€154,31
R78*Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie€74,07
R79*Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie€123,45
R80*Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies€30,86
R85*Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies€12,34
CodePrestatiesTarief
G21Functieonderzoek kauwstelsel€111,10
G22Verlengd onderzoek OPD€222,20
G23Spieractiviteitsmeting en registratie€98,76
G41Consult OPD-therapie A (niet-complex)€64,81
G62*Stabilisatieopbeetplaat€166,65
G68*Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk€49,38
G47Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A€74,07
G43Consult OPD-therapie B (complex)€124,68
G44*Therapeutische injectie€67,90
G46*Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)€49,38
G48Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B€123,45
G10Niet-standaard beetregistratie€92,59
G11Scharnierasbepaling€92,59
G12Centrale relatiebepaling€86,41
G13Protrale/laterale bepalingen€61,72
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie€555,51
G16Therapeutische positiebepaling€30,86
G20Beetregistratie intra-oraal€61,72
G09Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur€33,33
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte€30,86
G65*Indirect planmatig inslijpen€339,48
G75Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak€61,72
G69*Beetbeschermingsplaat€67,90
G33*Aanbrengen front/hoektandgeleiding€61,72
G71*Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)€308,62
G72Controlebezoek MRA€30,86
G73*Reparatie MRA met afdruk€49,38
G74 *Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur€130,24
CodePrestatiesTarief
H11Trekken tand of kies€46,29
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€34,57
H21Kosten hechtmateriaal€6,29
H26Hechten weke delen€67,90
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling€61,72
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling€18,52
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B€61,72
H33Hemisectie van een molaar€74,07
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap€74,07
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak€55,55
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje€37,03
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting€74,07
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting€98,76
H44Primaire antrumsluiting€67,90
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak€86,41
H60Marsupialisatie€86,41
H65Primaire sluiting€166,65
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak€86,41
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak€166,65
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak€117,27
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak€197,51
CodePrestatiesTarief
P001*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak€92,59
P002*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak€185,17
P003*Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak€253,07
P004*Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak€345,65
P020*Volledig kunstgebit bovenkaak€185,17
P021*Volledig kunstgebit onderkaak€246,89
P022*Volledig kunstgebit boven- en onderkaak€401,20
P023*Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak€123,45
P040Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit€66,66
P041Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€30,86
P042Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur€61,72
P043Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting€37,03
P044Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak€83,33
P045Toeslag immediaat kunstgebit€15,43
P046Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit€49,38
P047Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€18,52
P048Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls€92,59
P049Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling€61,72
P060Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak€43,21
P061Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak€43,21
P062*Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak€87,03
P063*Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak€87,65
P064*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak€75,92
P065*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak€79,01
P066*Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak€172,83
P067Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit€30,86
P068*Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak€18,52
P069*Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€49,38
P070*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak€18,52
P071*Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak€49,38
P072*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€49,38
CodePrestatiesTarief
T012Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€179,00
T021Grondig reinigen wortel, complex€33,33
T022Grondig reinigen wortel, standaard€24,69
T032Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus€111,10
T033Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling€67,90
T042Consult parodontale nazorg€93,82
T043Uitgebreid consult parodontale nazorg€124,68
T044Complex consult parodontale nazorg€166,04
T070Flapoperatie tussen twee elementen€200,60
T071Flapoperatie per sextant (één zesde deel)€308,62
T072Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)€370,34
T073Directe postoperatieve zorg, eerste zitting€61,72
T074Directe postoperatieve zorg, volgende zitting€166,04
T076Tuber- of retromolaarplastiek€77,15
T101Tuber- of retromolaarplastiek€108,02
T102Tandvleescorrectie, per element€58,64
T103Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)€154,31
T111*Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)€370,34
T112*Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element€123,45
T113Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal€200,60
T121Kroonverlenging per element€200,60
T122Kroonverlenging per sextant€370,34
T141Tandvleestransplantaat€117,27
T142*Recessie bedekking met verplaatste lap€370,34
T151Directe postoperatieve zorg, eerste zitting€61,72
T152Directe postoperatieve zorg, volgende zitting€166,04
T161 **Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling€43,21
T162Behandeling tandvleesabces€83,33
T163*Toepassing lokaal medicament€66,66
T164*(Draad)Spalk€24,69
T165Uitgebreide voedingsanalyse€61,72
CodePrestatiesTarief
J97Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie€182,78
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie€103,44
J01Initieel onderzoek implantologie€68,48
J02*Verlengd onderzoek implantologie€105,35
J03*Proefopstelling€142,22
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan€47,41
J09*Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft€252,84
J10*Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting€158,03
J11Prepareren donorplaats€142,22
J12*Kaakverbreding en/of verhoging, per kaak€152,76
J06Vrijleggen foramen mentale€31,61
J15*Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant€89,55
J17*Aanvullende ophoging bodem bijholte€136,96
J18*Ophoging bodem bijholte orthograad€63,21
J19Toeslag esthetische zone€68,48
J20Plaatsen eerste implantaat, per kaak€240,73
J28Plaatsen volgend implantaat, per kaak€99,56
J23*Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment)€79,01
J29*Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment)€37,40
J26Moeizaam verwijderen implantaat€173,83
J36Verwijderen implantaat€34,77
J27Vervangen eerste implantaat€240,73
J37Vervangen volgend implantaat€99,56
J39Uitvoeren autotransplantaat€183,84
J88Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel)€183,84
J08*Aanbrengen botvervangers in extractie wond€21,07
J30Bindweefseltransplantaat per donorplaats€110,62
J81Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie€118,52
J32*Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef€121,15
J33Kosten implantaat€338,74
J34Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting€10,54
J35Grondig submucosaal reinigen implantaat€24,76
J87*Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat€273,91
J45*Plaatsen eerste drukknop€126,42
J41*Plaatsen elke volgende drukknop€36,87
J42*Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak€215,97
J43*Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak€68,48
J44*Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon€26,34
J50*Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit€542,55
J51*Onder klikgebit€352,92
J52*Boven klikgebit€352,92
J53*Omvorming klikgebit€105,35
J54*Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten€136,96
J55*Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten€158,03
J56*Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten€184,36
J57Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten€89,55
J58Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten€115,89
J59Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten€142,22
J60Specifiek consult nazorg implantologie€57,94
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie€94,82
J70*Opvullen zonder staafdemontage€147,49
J71*Opvullen met staafdemontage op twee implantaten€184,36
J72*Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten€210,70
J73*Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten€237,04
J74*Reparatie zonder staafdemontage€57,94
J75*Reparatie met staafdemontage op twee implantaten€110,62
J76*Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten€136,96
J77*Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten€163,29
J78*Verwijderen en vervangen drukknop€26,34
J80Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit€536,23
CodePrestatiesTarief
U25*Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten€14,06
U35*Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten€16,22
U05*Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten€16,22
Ireneboulevard 54, 2611 DT Delft

De Delftse Tandartspraktijk verwelkomt u graag in de nieuwe omgeving met een ontspannen en gemoedelijke sfeer waar persoonlijke benadering centraal staat.

Volg ons

© 2023 All rights reserved.

Scroll to top