List of services

Tarieven behandelingen

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2018. Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2023.

Dit zijn alle tarieven per categorie

CodePrestatiesTarief
C001Consult ten behoeve van een intake€50,54
C002Consult voor een periodieke controle€25,27
C003Consult, niet zijnde periodieke controle€25,27
C010Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion€119,69
C011, 12Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan€119,69
C013 *Studiemodellen€33,25
C014Pocketregistratie€39,90
C015Parodontiumregistratie€79,79
C020Mondzorg aan huis€19,95
C021Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren)€27,93
CodePrestatiesTarief
X10Maken en beoordelen kleine röntgenfoto€18,62
X11Beoordelen kleine röntgenfoto€13,96
X21Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto€79,79
X22Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak€79,79
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto€29,26
X24Maken en beoordelen schedelfoto€35,91
X34Beoordelen schedelfoto€26,60
X25Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto€226,08
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€66,49
CodePrestatiesTarief
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten€14,91
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten€14,91
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten€14,91
M05Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit€29,92
M32 */**Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek€19,95
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament€6,65
M40Fluoridebehandeling€16,62
M61*Mondbeschermer€29,92
M80*Behandeling van witte vlekken, eerste element€57,85
M81*Behandeling van witte vlekken, volgend element€31,92
CodePrestatiesTarief
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving€16,62
A15Oppervlakte verdoving€8,64
A20Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie€kostprijs
A30Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie€53,20
CodePrestatiesTarief
B10Introductie roesje (lachgassedatie)€33,25
B11Toediening roesje (lachgassedatie)€41,36
CodePrestatiesTarief
V71Eénvlaksvulling amalgaam€27,93
V72Tweevlaksvulling amalgaam€44,55
V73Drievlaksvulling amalgaam€57,85
V74Meervlaksvulling amalgaam€81,12
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€41,23
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€57,85
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€71,15
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer€94,42
V91Eénvlaksvulling composiet€53,20
V92Tweevlaksvulling composiet€69,82
V93Drievlaksvulling composiet€83,12
V94Meervlaksvulling composiet€106,39
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)€79,79
V30Fissuurlak eerste element (sealen)€29,92
V35Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)€16,62
V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen€6,65
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje€13,30
V70*Parapulpaire stift€13,30
V80*Wortelkanaalstift€23,27
V85*Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element€9,97
CodePrestatiesTarief
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult€46,55
E03Consult na tandheelkundig ongeval€36,57
E60*Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel€53,20
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten€54,31
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal€119,69
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen€172,89
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen€226,08
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen€279,28
E85Elektronische lengtebepaling€16,62
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting€19,95
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement€53,20
E51Verwijderen van kroon of brug€39,90
E52Moeilijke wortelkanaalopening€33,25
E53Verwijderen van wortelstift€46,55
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal€33,25
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal€33,25
E56*Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel€46,55
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie€33,25
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting€93,09
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting€59,84
E63*Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal€49,87
E64Afsluiting van open wortelpunt€53,20
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal€66,49
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal€33,25
E90Inwendig bleken, eerste zitting€53,20
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting€19,95
E97*Uitwendig bleken per kaak€83,12
E40Directe pulpa-overkapping€33,25
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval€13,30
E43*Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval€26,60
E44Verwijderen spalk, per element€6,65
E45Aanbrengen rubberdam€13,30
E31Snij-/ hoektand€132,99
E32Premolaar€186,18
E33Molaar€239,38
E34*Aanbrengen retrograde vulling€26,60
E36*Het trekken van een element met re-implantatie€93,09
E37Kijkoperatie€79,79
E88Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen€66,49
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling€89,77
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling€61,49

6

CodePrestatiesTarief
R08*Eénvlaks composiet inlay€79,79
R09*Tweevlaks composiet inlay€152,94
R10*Drievlaks composiet inlay€199,48
R11*Eénvlaksinlay€119,69
R12*Tweevlaksinlay€186,18
R13*Drievlaksinlay€265,98
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties€33,25
R24*Kroon op natuurlijk element€292,57
R34*Kroon op implantaat€265,98
R29*Confectiekroon€59,84
R31Opbouw plastisch materiaal€66,49
R32*Gegoten opbouw, indirecte methode€66,49
R33*Gegoten opbouw, directe methode€132,99
R40*Eerste brugtussendeel€199,48
R45*Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€99,74
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen€166,24
R50*Metalen fixatiekap met afdruk€33,25
R55*Gipsslot met extra afdruk€33,25
R60*Plakbrug zonder preparatie€132,99
R61*Plakbrug met preparatie€199,48
R65Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€46,55
R66Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee€26,60
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker€73,14
R71*Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond€73,14
R74*Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties€26,60
R75*Opnieuw vastzetten plakbrug€66,49
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon€33,25
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element€33,25
R91*Wortelkap met stift€166,24
R78*Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie€79,79
R79*Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie€132,99
R80*Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies€33,25
R85*Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies€12,34
CodePrestatiesTarief
G21Functieonderzoek kauwstelsel€119,69
G22Verlengd onderzoek OPD€239,38
G23Spieractiviteitsmeting en registratie€106,39
G41Consult OPD-therapie A (niet-complex)€69,82
G62*Stabilisatieopbeetplaat€179,53
G68*Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk€53,20
G47Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A€79,79
G43Consult OPD-therapie B (complex)€137,32
G44*Therapeutische injectie€73,14
G46*Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)€53,20
G48Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B€132,99
G10Niet-standaard beetregistratie€99,74
G11Scharnierasbepaling€99,74
G12Centrale relatiebepaling€93,09
G13Protrale/laterale bepalingen€66,49
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie€598,545
G16Therapeutische positiebepaling€33,25
G20Beetregistratie intra-oraal€66,49
G09Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur€35,91
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte€33,25
G65*Indirect planmatig inslijpen€365,72
G75Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak€66,49
G69*Beetbeschermingsplaat€73,14
G33*Aanbrengen front/hoektandgeleiding€66,49
G71*Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)€332,47
G72Controlebezoek MRA€33,25
G73*Reparatie MRA met afdruk€53,20
G74 *Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur€89,77

9

CodePrestatiesTarief
H11Trekken tand of kies€49,87
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€37,24
H21Kosten hechtmateriaal€6,87
H26Hechten weke delen€73,14
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling€66,49
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling€19,95
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B€66,49
H33Hemisectie van een molaar€79,79
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap€79,79
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak€59,84
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje€39,90
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting€79,79
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting€106,39
H44Primaire antrumsluiting€73,14
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak€93,09
H60Marsupialisatie€93,09
H65Primaire sluiting€179,53
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak€93,09
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak€179,53
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak€126,34
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak€212,78
CodePrestatiesTarief
P001*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak€99,74
P002*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak€199,48
P003*Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak€272,63
P004*Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak€372,37
P020*Volledig kunstgebit bovenkaak€199,48
P021*Volledig kunstgebit onderkaak€265,98
P022*Volledig kunstgebit boven- en onderkaak€432,21
P023*Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak€132,99
P040Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit€71,81
P041Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€33,25
P042Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur€66,49
P043Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting€39,90
P044Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak€89,77
P045Toeslag immediaat kunstgebit€16,62
P046Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit€53,20
P047Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€19,95
P048Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls€99,74
P049Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling€66,49
P060Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak€46,55
P061Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak€46,55
P062*Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak€93,76
P063*Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak€94,42
P064*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak€81,79
P065*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak€85,11
P066*Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak€186,18
P067Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit€33,25
P068*Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak€19,95
P069*Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€53,20
P070*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak€19,95
P071*Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak€53,20
P072*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€53,20
CodePrestatiesTarief
T012Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€192,83
T021Grondig reinigen wortel, complex€35,91
T022Grondig reinigen wortel, standaard€26,60
T032Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus€119,69
T033Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling€73,14
T042Consult parodontale nazorg€101,07
T043Uitgebreid consult parodontale nazorg€134,32
T044Complex consult parodontale nazorg€178,87
T070Flapoperatie tussen twee elementen€216,11
T071Flapoperatie per sextant (één zesde deel)€332,47
T072Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)€398,97
T073Directe postoperatieve zorg, eerste zitting€66,49
T074Directe postoperatieve zorg, volgende zitting€178,87
T076Tuber- of retromolaarplastiek€83,12
T101Tuber- of retromolaarplastiek€116,36
T102Tandvleescorrectie, per element€63,17
T103Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)€166,24
T111*Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)€398,97
T112*Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element€132,99
T113Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal€216,11
T121Kroonverlenging per element€216,11
T122Kroonverlenging per sextant€398,97
T141Tandvleestransplantaat€126,34
T142*Recessie bedekking met verplaatste lap€398,97
T151Directe postoperatieve zorg, eerste zitting€66,49
T152Directe postoperatieve zorg, volgende zitting€178,87
T161 **Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling€46,55
T162Behandeling tandvleesabces€89,77
T163*Toepassing lokaal medicament€71,81
T164*(Draad)Spalk€26,80
T165Uitgebreide voedingsanalyse€66,49
6
CodePrestatiesTarief
J001Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie€199,68
J002Overheadkosten pre-implantologische chirurgie€113,01
J010Initieel onderzoek implantologie€73,71
J011Verlengd onderzoek implantologie€113,40
J013*Proefopstelling€170,09
J014Implantaatpositionering op grond van CT-scan€51,03
J020*Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft€272,15
J021*Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting€170,09
J052Prepareren donorplaats€153,08
J022*Kaakverbreding en/of verhoging, per kaak€164,42
J06Vrijleggen foramen mentale€31,61
J15*Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant€89,55
J17*Aanvullende ophoging bodem bijholte€136,96
J030*Ophoging bodem bijholte orthograad€96,39
J053Toeslag esthetische zone€76,54
J040Plaatsen eerste implantaat, per kaak€259,68
J041Plaatsen volgend implantaat, per kaak€107,16
J042*Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment)€85,05
J043*Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment)€40,26
J045Moeizaam verwijderen implantaat€187,10
J36Verwijderen implantaat€34,77
J046Vervangen eerste implantaat€259,11
J047Vervangen volgend implantaat€107,16
J39Uitvoeren autotransplantaat€183,84
J048Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel)€197,88
J051*Aanbrengen botvervangers in extractie wond€22,68
J054Bindweefseltransplantaat per donorplaats€119,07
J055Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie€127,57
J056*Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef€130,41
J057Kosten implantaat€366,12
J058Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting€11,34
J059Grondig submucosaal reinigen implantaat€26,65
J060*Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat€294,83
J070*Plaatsen eerste drukknop€136,08
J071*Plaatsen elke volgende drukknop€39,69
J072*Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak€232,46
J073*Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak€73,71
J44*Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon€26,34
J080*Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit€583,99
J081*Onder klikgebit€379,88
J082*
Boven klikgebit€379,88
J083*
Omvorming klikgebit€113,40
J084*
Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten€147,42
J085*
Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten€170,09
J086*
Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten€198,44
J087
Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten€96,39
J088
Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten€124,74
J089
Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten€153,08
J090
Specifiek consult nazorg implantologie€62,37
J091
Uitgebreid consult nazorg implantologie€102,06
J100*Opvullen zonder staafdemontage€158,75
J101*
Opvullen met staafdemontage op twee implantaten€198,44
J102*
Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten€226,79
J103*
Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten€255,14
J105*
Reparatie zonder staafdemontage€62,37
J106*
Reparatie met staafdemontage op twee implantaten€119,07
J107*
Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten€147,42
J108*
Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten€175,76
J109*
Verwijderen en vervangen drukknop€28,35
J80Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit€536,23
CodePrestatiesTarief
U25*Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten€15,76
U35*Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten€16,47
U05*Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten€17,47
7

De Delftse Tandartspraktijk heet je graag welkom in onze modern ingerichte praktijk in hartje Delft. Een ontspannen en gemoedelijke praktijk waar persoonlijke benadering centraal staat.

© 2023 All rights reserved.

Scroll to top